OFERTA


Działalność Firmy obejmuje zarówno doradztwo i zarządzaniem inwestycjami, projektowaniem jak i wykonawstwem - jako Generalny Wykonawca - do wymaganego stanu deweloperskiego, bądź stanu surowego otwartego lub zamkniętego. Specjalizujemy się w robotach konstrukcyjnych żelbetowych i murarskich.

Roboty realizujemy zarządzając budową poprzez odpowiedni do projektu i zadania dobór i zakup wszelkich materiałów, sprzętu oraz usług, prowadzenie nadzoru inżynieryjnego - w tym kierownika budowy i kierowników robót, koordynację międzybranżową oraz bhp, jak i organizację pracy własnych brygad oraz podwykonawców.

Współpracując z doświadczonymi projektantami, realizacje prowadzić możemy także w systemie zaprojektuj i wybuduj.Oferujemy wykonanie budynków:
 • mieszkalnych:
  • jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej
  • wielorodzinnych w zabudowie wielokondygnacyjnej z garażami podziemnymi
 • użyteczności publicznej:
  • oświatowe i dydaktyczne (szkoły, przedszkola itp.)
  • sportowe (boiska, hale sportowe itp.)
  • rekreacyjne (baseny itp.)
 • przemysłowych:
  • biura
  • hale

Wszelkie obiekty i części zadań inwestycji budowlanych samodzielnie realizujemy w zakresie prac żelbetowych i murarskich i im towarzyszących, poczynając od fundamentów i jego podłoża, poprzez stan zero, aż do stanu surowego otwartego.