O FIRMIE


Przedsiębiorstwo zostało założone w 1995 roku, posiada numer REGON 930736008, NIP 8991024559, BDO 000524319 i jest czynnym podatnikiem VAT, figurując w rejestrze przedsiębiorców centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).

Początkowo Firma zajmowała się zarządzaniem, organizowaniem i prowadzeniem zadań związanych z realizacją obiektów budowlanych od konstrukcji obiektów, aż do generalnego wykonawstwa budynków i ich zagospodarowania wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami.

Podstawowym celem było i jest stworzenie takich warunków, które pozwalają na sprawne działanie, mając na celu spełnienie wymagań zarówno co do jakości i terminowości wykonawczej, jak również rzetelności i wiarygodności ekonomicznej.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie zadania, na każdym etapie jego realizacji, począwszy od przygotowania placu budowy, poprzez wykonywanie robót budowlanych, aż do zapewnienia skutecznego odbioru obiektu.

Nasz dorobek, terminowość i nasza rzetelność, pozwoliła na pozyskanie zaufania Klientów, jak i stworzenie stałych i partnerskich zasad współpracy z wiodącymi dostawcami materiałów i usług budowlanych.

Jesteśmy uczestnikiem programu RZETELNA FIRMA, dlatego nasza wiarygodność wykonawcza i płatnicza jest dla nas niezwykle istotna.


Rzetelna Firma
Generalny WykonawcaNasza kadra, swoje doświadczenie zdobywała podczas realizacji inwestycji publicznych jak i prywatnych, w zakresie:

  • budownictwa przemysłowego, przy wznoszeniu biur, hal produkcyjnych, warsztatowych i magazynowych, oczyszczalni ścieków, zbiorników ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także gospodarki magazynowej na zboża i inne materiały sypkie,
  • budownictwa użyteczności publicznej, przy wznoszeniu szkół i obiektów im towarzyszących, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
  • budownictwa drogowego, wykonując żelbetowe przyczółki i wiadukty oraz inne towarzyszące,
  • budownictwa mieszkaniowego, zarówno indywidualnego, jak i wielorodzinnego wielokondygnacyjnego z garażami podziemnymi.